ZENI 1870

Szacunek dla tradycji, miłość i szacunek dla ziemi oraz konsekwentna chęć wydobycia z niej tego, co najlepsze, sprawiły, że rodzina Zeni od samego początku osobiście nadzoruje wszystkie pojedyncze etapy procedury produkcji wina. Dlatego Fausto Zeni osobiście pełni nieodzowną rolę agronoma, dążąc do najwyższej jakości winogron i gwarantując najwyższy możliwy stopień ograniczenia interwencji w przyrodę w winnicach. Jako agronom zna potencjał i specyficzne cechy poszczególnych gleb, szanuje równowagę i czas, którego potrzebują i pomaga w precyzyjnie dostrojonej uprawie winnic, aby umożliwić winogronom wykorzystanie ich pełnego potencjału.

Wino jest klejnotem naszej ziemi, jeśli uprawiamy ją z szacunkiem

ZENI 1870

"Celem naszej winnicy jest jak najmniejsza ingerencja w wino podczas winifikacji, co jest możliwe tylko dzięki winogronom pierwszej jakości pochodzącym z unikalnych gleb, co skutkuje wspaniałymi winami. Kiedy mówimy o produkcji wina, mówimy o winnicach, uprawach, o szacunku do środowiska i winorośli. Jak już pół wieku temu zrozumiał Nino Zeni, wina nie robi się w piwnicy, ale w winnicy.
A my mamy szczęście uprawiać winogrona w regionie podziwianym przez cały świat, o wyjątkowych cechach, takich jak geologia gleby, szerokość geograficzna, pobliskie jezioro Garda, gdy mowa o Bardolino i Lugana oraz włoskie słońce. Dzięki tym wspaniałym cechom gleb i winorośli naszej winnicy udało się wyprodukować wino Bardolino bez dodatku siarczynów, dowód na to, że winogrona były całkowicie zdrowe i uprawiane w idealnych warunkach, ograniczając interwencje w winiarni do minimum"